ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.0 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW .
1.1 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite Hengelsport Molenberg.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hengelsport Molenberg behoudt zich het recht voor haar levering en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Hengelsport Molenberg garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestigingsmail.

2.Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2 tot 5 werkdagen.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.4 Indien een artikel niet op voorraad is wordt er contact opgenomen met de klant voor verdere afwikkeling.
2.5 levering uitsluitend na vooruitbetaling.
2.6 Artikelen in Nederland worden verzonden via DHL of PostNL Nederland . Elke order, waarvan alle artikelen op voorraad zijn, wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden.
2.7 Artikelen verzonden buiten Nederland maar binnen Europa, worden op een andere manier verzonden. Hiervoor gelden andere verzendtarieven.

3.Annuleren van de order
3.1 Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen Binnen 24 uur. Annuleren kan alleen per e-mail info@hengelsportmolenberg.nl
Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de al door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4. Retouren
4.1 Hengelsport Molenberg wil alleen maar tevreden klanten hebben. Voor alle online aankopen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. Het zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 werkdagen de artikelen zonder opgave van reden te kunnen retouren. Mits in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor de retourzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Hengelsport Molenberg over de staat van de producten word binnen 5 werkdagen het geld van de koper teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van de order verstreken zijn.
Als u een product koopt in een winkel, dan heeft u geen bedenktijd achteraf. Wij bieden als service dat u binnen 7 dagen het product kunt ruilen of een tegoedbon. Mits deze ongebruikt, in de originele en onbeschadigde verpakking zit.
4.2 Bij een retourzending altijd eerst contact opnemen met Hengelsport Molenberg. Dit kan uitsluitend via de mail info@hengelsportmolenberg.nl
4.3 Retour adres is: Hengelsport Molenberg, t.a.v. retoursafdeling, Oberonweg 270, 3208 PG Spijkenisse.

5.Prijzen
5.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk, zet en schrijffouten. Voor de gevolgen van druk,zet en schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.2 Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief 21% BTW en excl. verzendkosten.

6.Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Hengelsport Molenberg en een klant komt tot stand nadat een bestelling /opdracht door Hengelsport Molenberg op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Hengelsport Molenberg behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending uitgevoerd wordt na vooruitbetaling.
6.3 Reclames dienen binnen 7 werkdagen te worden gemeld. U kunt zonder opgaaf van reden het artikel retour zenden ( de verzendkosten zijn voor de verzender) U krijgt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen retour. Hierna is het helaas niet meer mogelijk om op uw bestelling terug te komen.

7.Afbeeldingen
7.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz. , op de internetsite Hengelsportmolenberg.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief, kunnen afwijken en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op het artikel van de afbeelding als de tekst en prijs niet overeenkomen.

8.Geschillen
8.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
8.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Hengelsport Molenberg is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

9.Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van hengelsport Molenberg uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
9.2 Hengelsport Molenberg is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
9.3 Hengelsport Molenberg is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
9.4 De opdrachtgever vrijwaart Hengelsport Spijkenisse uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.


10.Betaling
10.1 Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant niet gereserveerd. Na betaling binnen is worden de artikelen binnen 5 werkdagen verzonden. Ondanks dat wij de site up-to-date proberen te houden kan het incidenteel wel eens voorkomen dat een artikel al is gereserveerd of net in onze winkel is (uit)verkocht. Wanneer dit het geval is, nemen wij contact met u op.
Is de betaling na 14 dagen niet binnen, zal de bestelling worden geannuleerd. De order wordt dan automatisch uit ons bestelsysteem verwijderd.

11.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen. Hengelsport Molenberg en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Spijkenisse kennis, tenzij Hengelsport Molenberg er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

12. Garantie
Alle artikelen die een fout hebben ontwikkeld binnen 12 maanden na aankoop, kunnen worden geretourneerd voor reparatie of vervanging.
Hengelsport Molenberg behoudt zich het recht om defecte goederen aan de fabrikant te retourneren alvorens te ruilen of te restitueren waar nodig.
Als de fabrikant van mening is dat de fout niet die van het product is, behoudt Hengelsport Molenberg zich het recht voor om geen omruiling of terugbetaling uit te voeren.

Let op, wij zijn volledig in handen van de fabrikant als het gaat om garantievoorwaarden. We zullen altijd zo hard mogelijk aan werken om ervoor te zorgen dat de uitkomst naar volle tevredenheid van de klant is.

U moet ongeveer 10 -14 werkdagen toestaan voordat de volledige retour / reparatie / vervangingsprocedures is voltooid. ( Dit is een gemiddelde, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden )Algemene voorwaarden
1.Definities
1.1 Consument: de partij die, ter voldoening van een geldschuld, betaling door middel van MultiSafepay betaalopdrachten kan verrichten aan een Merchant.
1.2 Beveiligingscode: een door MultiSafepay aan de Consument verstrekte, of de door de Consument aan MultiSafepay opgegeven code, daaronder mede begrepen gebruikersnamen en wachtwoorden, die nodig is om MultiSafepay te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten en het opgeven van Gebruiksinstellingen.
1.3 Gebruiksinstelling: een met gebruikmaking van een Beveiligingscode aan MultiSafepay opgegeven instelling voor het gebruik van de MultiSafepay, daaronder begrepen instellingen met betrekking tot het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten.
1.4 Merchant: degene die een Overeenkomst heeft gesloten met MultiSafepay.
1.5 MultiSafepay: Teletik Services B.V. hodn MultiSafepay, gevestigd te Amsterdam.
1.6 MultiSafepay betaalopdracht: een aan MultiSafepay verstrekte betaalopdracht ten laste van de MultiSafepay-rekening.
1.7 MultiSafepay-rekening: een elektronische rekening ten laste waarvan de Consument MultiSafepay betaalopdrachten kan verstrekken ten gunste van de MultiSafepay-rekening van een Merchant.
1.8 MultiSafepay-site: de website http://www.multisafepay.com.
2.Kenmerken en gebruik MultiSafepay-rekening
2.1 De MultiSafepay-rekening is bestemd voor particulier en zakelijk (Merchants) gebruik.
De MultiSafepay-rekening mag uitsluitend worden gebruikt voor het aan MultiSafepay verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten ten gunste van Merchants of andere gebruikers (consumenten).
2.2 MultiSafepay zal commercieel verantwoorde inspanningen verrichten om er voor te zorgen dat de Klant zijn MultiSafepay-rekening gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag kan gebruiken. MultiSafepay is, ondermeer in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, bevoegd om het gebruik van de MultiSafepay-rekening geheel of gedeeltelijk op te schorten. MultiSafepay zal de Consument zo mogelijk van tevoren via de MultiSafepay site of op andere wijze in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het opschorten van het gebruik van de MultiSafepay-rekening.
2.3 MultiSafepay is bevoegd om aan het gebruik van de MultiSafepay-rekening limieten, waaronder begrepen het minimum en maximum saldo van de MultiSafepay-rekening, minimum- en maximumbedragen waarmee de MultiSafepay-rekening door middel van overboekingen kan worden opgeladen en de minimum- en maximumbedragen waarvoor MultiSafepay betaalopdrachten kunnen worden verstrekt, te stellen. MultiSafepay kan voornoemde limieten te allen tijde wijzigen en zal de Consument informeren over zulke wijzigingen in voornoemde limieten, dan wel de Consument via de MultiSafepay site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
2.4 De kenmerken en gebruiksmogelijkheden van de MultiSafepay-rekening zijn beschreven op de MultiSafepay site. MultiSafepay is bevoegd deze kenmerken en gebruiksmogelijkheden te wijzigen, en zal de Consument informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Consument via de MultiSafepay site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
2.5 De Consument is onvoorwaardelijk gebonden aan de Gebruiksinstellingen.
2.6 De MultiSafepay-rekening en het saldo op de MultiSafepay-rekening zijn niet voor overdracht vatbaar.
2.7 MultiSafepay vergoedt de Consument geen rente over een eventueel tegoed op de MultiSafepay-rekening.
3.MultiSafepay betaalopdrachten
3.1 Bij het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten dient de Consument de voorschriften van MultiSafepay in acht te nemen.
3.2 De Consument is onvoorwaardelijk gebonden aan MultiSafepay betaalopdrachten die binnen de grenzen van de Gebruiksinstellingen dan wel met gebruikmaking van de Beveiligingscode(s), ten laste van diens MultiSafepay-rekening aan MultiSafepay zijn verstrekt.
3.3 Een MultiSafepay betaalopdracht kan niet worden herroepen door de Consument.
3.4 In geval van uitvoering van de MultiSafepay betaalopdracht wordt het bedrag van de MultiSafepay betaalopdracht in mindering gebracht op het saldo van de MultiSafepay-rekening.
MultiSafepay is niet verplicht om een MultiSafepay betaalopdracht uit te voeren, indien het saldo van de MultiSafepay-rekening ontoereikend is, beslag op de MultiSafepay-rekening is gelegd of zich andere bijzondere omstandigheden, daaronder beveiligingsincidenten, voordoen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt een MultiSafepay betaalopdracht geacht te zijn uitgevoerd, zodra MultiSafepay het bericht waarmee MultiSafepay de ontvangst van de MultiSafepay betaalopdracht aan de Merchant bevestigt, heeft verstuurd.
4.Beveiligingscode en wachtwoord
4.1 MultiSafepay zal de Consument de beveiligingscode, met daaraan gekoppeld het door de Consument opgegeven wachtwoord, verstrekken c.q. laten opgeven. De beveiligingscode is nodig om de MultiSafepay-rekening te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten en het opgeven en wijzigen van Gebruiksinstellingen. Elke beveiligingscode is strikt persoonlijk.
De Consument zal de beveiligingscode en het door de Consument opgegeven wachtwoord zorgvuldig behandelen en volstrekt geheimhouden, ook ten aanzien van bijvoorbeeld familieleden, huisgenoten, vrienden en gemachtigden, en zodanige maatregelen nemen, dat onbevoegde kennisneming en/of onbevoegd gebruik van de beveiligingscode en het wachtwoord niet mogelijk is. De Consument mag geen aantekening van het opgegeven wachtwoord maken.
4.2 De Consument is niet bevoegd om de beveiligingscode te gebruiken voor andere doeleinden dan het gebruik van de MultiSafepay-rekening. De Consument is gehouden om de door MultiSafepay verstrekte voorschriften en instructies met betrekking tot de beveiligingscode en het wachtwoord zorgvuldig na te komen. MultiSafepay kan de Consument ondermeer verplichten om het opgegeven wachtwoord periodiek te wijzigen.
4.3 De Consument is, met uitsluiting van MultiSafepay, verantwoordelijk voor en gebonden aan het gebruik van de beveiligingscode en het wachtwoord.
4.4 MultiSafepay kan de Consument onder strikt voorwaarden informatie verstrekken over de door de Consument gebruikte beveiligingscode en wachtwoord.
5.Informatie, controle, melding onbevoegd gebruik
5.1 MultiSafepay verstrekt de Consument informatie over het gebruik van de MultiSafepay-rekening met inachtneming van hetgeen daarover op de MultiSafepay site is bepaald. De Consument dient de in de vorige zin bedoelde informatie zonder uitstel te controleren, en zal MultiSafepay conform de voorschriften van MultiSafepay informeren over door de Consument geconstateerde onjuistheden of onvolledigheden.
5.2 Indien de Consument de inhoud van door MultiSafepay verstrekte informatie over het gebruik van de MultiSafepay-rekening niet heeft betwist binnen 14 dagen nadat deze informatie redelijkerwijs geacht kan worden door de Consument te zijn ontvangen, geldt de inhoud van die informatie als door de Consument te zijn goedgekeurd.
5.3 De Consument is gehouden om, met inachtneming van de voorschriften van MultiSafepay, regelmatig te controleren of er sprake is van onbevoegd gebruik van de MultiSafepay-rekening, daaronder begrepen onbevoegd verstrekte MultiSafepay betaalopdrachten en onbevoegde wijziging van gebruiksinstellingen.
5.4 Indien de Consument weet of vermoedt dat de beveiligingscode en het wachtwoord door een onbevoegde wordt gebruikt of dat de beveiligingscode en het wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is, is de Consument verplicht dit onverwijld te melden aan MultiSafepay.
5.5 Tot het tijdstip waarop de Consument zich conform het bepaalde in artikel 5.4 heeft gemeld, is de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van de beveiligingscode en het wachtwoord.
6.Gegevens Consument
6.1 De Consument staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan MultiSafepay bekend gemaakte gegevens. De Consument zal MultiSafepay onmiddellijk conform de voorschriften van MultiSafepay informeren indien de door hem aan MultiSafepay bekend gemaakte gegevens wijzigen.
6.2 Op eerste verzoek van MultiSafepay zal de Consument MultiSafepay een kopie toesturen van het identificatiemiddel (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs).
7.Communicatie
7.1 Communicatie tussen de Consument en MultiSafepay met betrekking tot de MultiSafepay-rekening dient plaats te vinden met inachtneming van de voorschriften van MultiSafepay.
7.2 In geval van communicatie per e-mail, richt MultiSafepay haar e-mails aan de Consument uitsluitend aan het opgegeven emailadres. E-mails worden geacht binnen uiterlijk 2 dagen na verzending door MultiSafepay door de Consument te zijn ontvangen.
7.3 In geval van communicatie via de MultiSafepay site, wordt informatie geacht de Consument binnen uiterlijk 2 dagen na het ter beschikking stellen c.q. publiceren daarvan op de MultiSafepay site te hebben bereikt.
8.Voorschriften en instructies
8.1 MultiSafepay kan voorschriften en instructies met betrekking tot ondermeer het openen, opladen, gebruik en beëindigen van de MultiSafepay-rekening, gebruiken van de Beveiligingscodes en de Gebruikersinstellingen, en andere onderwerpen met betrekking tot de MultiSafepay-rekening vaststellen. Deze voorschriften en instructies zijn opgenomen op de MultiSafepay site.
8.2 De Consument is gehouden om de door MultiSafepay vastgestelde voorschriften en instructies als bedoeld in artikel 8.1 zorgvuldig na te komen.
8.3 MultiSafepay is bevoegd de in artikel 8.1 bedoelde voorschriften en instructies te wijzigen, en zal de Consument informeren over zulke wijzigingen, dan wel de Consument via de MultiSafepay site in gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
9.Vergoedingen en rente
9.1 MultiSafepay verlangt geen vergoeding voor het openen van een MultiSafepay-rekening en vergoedt geen rente over tegoeden van de Consument op de MultiSafepay-rekening.
10.Klachtenprocedure
10.1 Een klacht ingediend door een Consument dient schriftelijk te geschieden. Dit kan per e-mail of per reguliere post.
10.2 MultiSafepay zal contact zoeken met desbetreffende Merchant om na te gaan of de klacht gegrond is.
10.3 Wanneer contact met Merchant mogelijk is dient deze binnen 2 werkdagen contact op te nemen met de Consument om het geschil op te lossen.
10.4 Wanneer telefonisch contact met Merchant niet mogelijk is, zal per e-mail contact worden gelegd om het geschil kenbaar te maken en hierin mee te delen binnen 2 werkdagen contact op te nemen met de Consument. Gedurende deze periode wordt de MultiSafepay-rekening tijdelijk geblokkeerd voor gebruik.
10.5 Na 2 werkdagen zal contact worden opgenomen met de Consument om te controleren of het geschil tussen de Merchant en de Consument volgens beider goedvinden is afgehandeld.
10.6 Indien het geschil is afgehandeld door de Merchant zal de klacht worden afgesloten.
10.7 In het geval de Merchant aangeeft wel degelijk een uitlevering te hebben gedaan dienen verzendbewijzen te worden overlegd. Indien dit niet mogelijk is zal de Consument onherroepelijk in het gelijk worden gesteld.
10.8 Bij een niet afgehandelde klacht zal direct contact worden opgenomen met de Merchant dat binnen 14 dagen de klacht moet zijn afgehandeld.
10.9 Contact zal worden opgenomen met Merchant in verband met het niet binnen 2 werkdagen contact op nemen met de desbetreffende consument. Aan Merchant zal een ultimatum worden gesteld dat binnen 14 dagen ofwel het aankoop bedrag terug gestort dient te worden naar de consument of het product uitgeleverd dient te worden.
10.10 Na dag 14 zal contact worden opgenomen met de consument om hierbij te informeren naar de status van het uitgeleverde product of het terug betaalde bedrag. Indien consument het product of het betaalde bedrag heeft terug ontvangen van Merchant zal de klacht worden afgesloten. Bij geen vordering en bij het afhandelen van de klacht zullen verdere stappen worden ondernomen tegen Merchant.
10.11 Indien Merchant de klacht niet heeft afgehandeld en consument heeft het product nooit mogen ontvangen zal het MultiSafepay account direct worden afgesloten. Het bedrag dat de Merchant verschuldigd is aan de consument wordt, indien toereikend genoeg, via de MultiSafepay omgeving van de Merchant op de e-wallet van de consument overgemaakt, de consument kan via zijn e-wallet dit bedrag overmaken naar zijn/haar eigen bankrekening tegen een betaling van € 0,50. Indien het saldo van de Merchant niet toereikend genoeg is dan is MultiSafepay bevoegd het bedrag dat de Merchant verschuldigd is aan de consument te innen middels een automatische incasso op de geregistreerde bankrekening. Indien dit niet mogelijk is en de Merchant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen zelfstandig overmaakt op het MultiSafepay account, kan MultiSafepay de totale kosten (inclusief de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten) middels een gerechtelijk incassobureau verhalen op de Merchant. Mochten deze onverplichte incasso inspanningen van MultiSafepay geen succes hebben dan zal de consument het bedrag dat verschuldigd is door de Merchant zelfstandig moeten zien te incasseren. MultiSafepay is nimmer verantwoordelijk voor het vergoeden van bedragen die verschuldigd zijn door de Merchant.
10.12 Indien de consument het product bij de Merchant heeft gekocht en betaald via fast checkout kan de consument in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van de MultiSafepay guaranteed regeling.
10.13 De consument kan alleen aanspraak maken op de MultiSafepay guaranteed regeling als de betaling is verricht via het MultiSafepay fast checkout account. Verder moet de klachtenprocedure beschreven onder artikel 10.1 tot en met artikel 10.11 zijn gevolgd en heeft de consument het punt bereikt dat deze het bedrag zelfstandig zal moeten zien te incasseren bij de Merchant.
10.14 MultiSafepay guaranteed is alleen van toepassing op fast checkout betalingen voor producten die per post kunnen worden verzonden. Betalingen voor diensten, toegang tot digitale inhoud en reistickets (inclusief vliegtickets) komen niet in aanmerking voor een vergoeding in het kader van de MultiSafepay guaranteed regeling.
10.15 Wanneer de consument volgens bovenstaande artikelen aanspraak maakt op de MultiSafepay guaranteed regeling, zal MultiSafepay een uiteindelijke beslissing nemen in het voordeel van de consument of van de Merchant. Zowel de consument als de Merchant kan het verzoek krijgen een proces-verbaal, evaluaties door derden of andere gegevens of documenten (bewijs van levering of ontvangstbewijs) te leveren die redelijkerwijs door MultiSafepay kunnen worden opgevraagd om de klacht (nader) te onderzoeken. MultiSafepay behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht een beslissing te nemen in het voordeel van de consument of de Merchant. Wanneer MultiSafepay een eindbeslissing neemt in het voordeel van de consument of de Merchant, dienen beide partijen zich naar deze beslissing te schikken.
10.16 Als MultiSafepay een klacht in het voordeel van de consument beslist, betaalt Stichting multisafepay guaranteed de consument alleen het totale aankoopbedrag (tot een maximum van € 200,-- per order) voor het product of de producten terug. De Stichting multisafepay guaranteed kan de totale kosten (inclusief de kosten van de klachtenprocedure en wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten) middels een gerechtelijk incassobureau verhalen op de Merchant.
11.Consument – Merchant
11.1 MultiSafepay staat er niet voor in dat Merchants (Acceptanten) betaling door middel van een MultiSafepay betaalopdracht te allen tijde willen c.q. kunnen accepteren
11.2MultiSafepay is geen partij bij een tussen de Consument en de Merchants gesloten overeenkomst.
11.3MultiSafepay is niet aansprakelijk voor de producten, diensten en handelingen van de Merchants.
11.4MultiSafepay is niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming door de Merchant van een overeenkomst waarvoor de Consument de Merchant door middel van een MultiSafepay betaalopdracht heeft betaald.
11.5De Consument vrijwaart MultiSafepay voor vorderingen van Merchants die verband houden met een overeenkomst waarvoor de Consument een MultiSafepay betaalopdracht ten gunste van de Merchant heeft verstrekt.
11.6MultiSafepay is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, vertraagd of niet tijdig uitvoeren van een MultiSafepay betaalopdracht, of het niet accepteren van een MultiSafepay- betaalopdracht door een Merchant.
12.Storingen
12.1 Ten behoeve van onderhoud kan MultiSafepay tijdelijk (een deel van) haar platform of de website buiten gebruik stellen. MultiSafepay zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
12.2 De technische eigenschappen van MultiSafepay kunnen worden gewijzigd. Waar dat mogelijk is zal MultiSafepay trachten de bedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat die gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de Consument.
12.3 Indien er een storing optreedt in het functioneren van MultiSafepay dient de storing door of namens de Consument zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan MultiSafepay bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
12.4 MultiSafepay kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen welke zich bij derden partijen voordoen waardoor (tijdelijk) de uitvoering van transacties onmogelijk is. Onder derden partijen wordt onder andere verstaan Currence en PaySquare.
12.5 De Consument dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek. Een storing zal door MultiSafepay naar beste kunnen en zo snel mogelijk worden opgeheven.
13.Intellectuele eigendom
13.1 Op de naam MultiSafepay, merken en logo’s rusten intellectuele eigendomsrechten (daaronder mede begrepen merkrechten, auteursrechten en octrooirechten) van MultiSafepay en haar leveranciers.
14.Bewijs
14.1 De door MultiSafepay of door haar ingeschakelde derden geregistreerde gegevens met betrekking tot het gebruik van de MultiSafepay-rekening, daaronder begrepen het verstrekken van MultiSafepay betaalopdrachten, het gebruik van Beveiligingscodes en het opgeven van Gebruiksinstellingen, strekt tegenover de Consument tot volledig bewijs, behoudens door de Consument geleverd tegenbewijs.
15.Aansprakelijkheid
15.1 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden omtrent aansprakelijkheid is bepaald, en tenzij ontstaan als direct gevolg van haar opzet of grove schuld, is MultiSafepay niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit:
• het niet kunnen gebruiken van de MultiSafepay-rekening in de gevallen als beschreven in artikelen 2.2 en 3.4;
• onbevoegd gebruik van de MultiSafepay-rekening of een Beveiligingscode tot het tijdstip waarop de Consument MultiSafepay daarvan conform het bepaalde in artikel 5.4 op de hoogte heeft gesteld;
• internationale conflicten;
• maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid;
• maatregelen van een toezichthoudende instantie;
• boycotacties;
• arbeidsongeregeldheden bij derden of onder het eigen personeel;
• storingen in en opschorting van de elektriciteitsvoorziening, in telecommunicatie diensten of – verbindingen, of in apparatuur of programmatuur van MultiSafepay of van door MultiSafepay ingeschakelde derden;
• door derden die MultiSafepay inschakelt bij de uitvoering van de overeenkomst.
15.2 In geen geval is MultiSafepay aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en gevolgschade.
15.3 De aansprakelijkheid van MultiSafepay is te allen tijde beperkt tot maximaal het tegoed op de MultiSafepay-rekening op het tijdstip waarop de schade wordt veroorzaakt.
16.Wijziging Algemene voorwaarden MultiSafepay
MultiSafepay is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. MultiSafepay zal de Consument tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum van zo’n wijziging daarvan op de hoogte stellen, dan wel de Consument via de MultiSafepay site in de gelegenheid stellen daarvan kennis te nemen.
17.Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Het Nederlands recht is het toepasselijk recht. Geschillen tussen partijen kunnen uitsluitend aan een Nederlandse rechter worden voorgelegd.


KvK nummer 24491589
Btw nummer NL002176602B96(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Verzenden

GRATIS verzenden vanaf

€ 75,-

Nederland

Belgie 

Duitsland

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2011 - 2022 Hengelsport-Molenberg | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel